Follow

RT @[email protected]

!! NIET VERGETEN !!

Komende donderdag 19 november NLUUG Webinar voor leden:

"Matrix: Open source project voor realtime communicatie"

verzorgd door Matthew Hodgson, mede-oprichter van Matrix.org en één van de hoofdontwikkelaars van Matrix

Zie NLUUG site voor link

🐦🔗: twitter.com/nluug/status/13283

Sign in to participate in the conversation
Matrix.org's Mastodon

mastodon.matrix.org is one server in the network