RT @[email protected]

📮 BLOG | Een goed voornemen voor 2020: Gebruik een berichtenapp waarbij jouw data van jou blijft en niet in het gedrang komt zoals bijvoorbeeld Riot binnen Matrix. Lees meer hierover in de blog van team NLtrix: bit.nl/berichtenapp-riot

🐦🔗: twitter.com/bitnl/status/12174

Follow

BIT.nl have announced they are now providing a Matrix homeserver for the Dutch market! Register at riot.nltrix.net and join in.

Sign in to participate in the conversation
Matrix.org's Mastodon

mastodon.matrix.org is one server in the network